علی اکبر دهخدا -ادیب، لغت شناس، سیاستمدار و شاعــر

علی اکبر دهخدا

 
علی اکبر دهخدا
زاده ١٢۵٧ تهران درگذشته ٧ اسفند١٣٣۴
ادیب، لغت شناس، سیاستمدار و شاعــر
ایران است
او موُلف وبنیانگذار لغت نامه دهخداست
“علی‌اکبر دهخدا در روز دوشنبه هفتم اسفند ماه ۱۳۳۴ در سن ۷۷ سالگی”
 
 در خانه مسکونی خود در خیابان ایرانشهر تهران درگذشت. پیکر او به شهر ری مشایعت و در ابن بابویه در مقبره خانوادگی مدفون گردید.
 پس از درگذشت دهخدا، خانه‌اش تبدیل به دبستانی با نام خودش شد. اما در سال‌های پس از انقلاب نام او را از روی دبستان برداشتند.
یادش گرامی باد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *