فراخوان گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵ (۹ ژوئیه ۲۰۱۶)

vilpaint30 - 222

هزار اشرف و ارتش آزادی

  برای قیام و سرنگونی فاشیسم مذهبی

بانکدار مرکزی تروریسم و بنیادگرایی

گرد همایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵ (۹ ژوئیه ۲۰۱۶)

کمیته برگزاری گردهمایی سالانه مقاومت، هموطنان و یاران اشرف نشان را به مشارکت هرچه فعالتر در برپایی این گردهمایی که در روز شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵ (۹ ژوئیه ۲۰۱۶) در پاریس برگزار می شود، فرا میخواند.

ما بار دیگر به پا می خیزیم تا سالگرد ۳۰ خرداد، سرفصل تاریخی قیام و مقاومت انقلابی برای سرنگونی دیکتاتوری ولایت فقیه، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سالروز تاسیس ارتش آزادیبخش ملی را گرامی بداریم.

در سیزدهمین سالگرد درهم شکستن کودتای ۱۷ ژوئن که به موازات بمباران قرارگاههای ارتش آزادی، متلاشی کردن مقاومت رهایی بخش مردم ایران را هدف قرار داده بود، با مشعلهای فروزان آزادی و با همه شهیدان سرفراز اشرفی، عهد و پیمانی دوباره می بندیم؛‌ قهرمانانی که خونهای پاکشان پایداری پرشکوه ۱۳ ساله برای پیروزی و مقاومت و راه حل مردمی در برابر هیولای فاشیسم دینی را تضمین کرد و زهرشکستهای استراتژیک و جبران ناپذیر را به کام دشمن ضد بشری ریخت.

اشرف نشانها!

یاران دوران سختیها!

۱۳ سال پیش خامنه ای و دیگر سرکردگان رژیم در شورای عالی امنیت نظام، سرمست از «امدادهای غیبی» سیاسی و نظامی در جنگهای افغانستان و عراق، «رسما و علنا» از آمریکا و انگلیس می خواستند که با بمباران و سرکوب و دستگیری و تحویل کت بسته مجاهدین و رهبری مقاومت، صداقت خود را به رژیم اخوندها ثابت کنند. همزمان، برنامه مخفیانه ساختن بمب اتمی را هم تدارک می دیدند و منابع ملی ایران و بیش از یک هزار میلیار دلار درامد نقد را هم که در این سالها به کیسه گشادشان ریخته شد؛ صرف سرکوب مردم و مقاومت ایران و حفظ دیکتاتور سوریه و تاخت و تاز در مراتع تروریستی، از عراق و لبنان تا افغانستان و یمن و آفریقا، کردند.

با بند و بستها و برچسبهای استعماری، با کودتای ۱۷ ژوئن و بمبارانها، با وحشیانه ترین حملات مسلحانه و زرهی به اشرف و با حملات موشکی به لیبرتی- ازجمله شلیک ۸۰ موشک در آبانماه گذشته که ۲۴ شهید برجای گذاشت، تلاش کردند تهدید اصلی موجودیت رژیمشان را ازمیان بردارندو آن را تثبیت و ماندگار کنند، اما همین مقاومت، با سد بستن در برابر تروریسم و بنیاد گرایی، با تحمیل جام زهر اتمی و با کارزار پایداری اشرفیها و اشرف نشانها حتی در دل زندانها، ولایت فاسد خامنه ای را چنان از نفس انداخت که اکنون، در منجلابی از فساد و تبهکاری، از بحرانی به بحران دیگر می غلتد و خیمه شب بازیهای انتخاباتی و مانورهای رسوای روحانی و خامنه ای نه تنها مفید فایده نیست، بلکه تعادل آن را بیش ازپیش درهم می ریزد.

نه اردوی ولی فقیه طلسم شکسته ارتجاع و نه باند رفسنجانی و روحانی با رکورد رسوای ۲۵۰۰ اعدام تاکنون، هیچ اعتبار و چشم اندازی برای بیرون کشیدن این حکومت فاسد از مهلکه بحرانهای داخلی و منطقه یی و بین المللی، ندارند. دلالان و تاجران نفت و خون و پاسداران سیاسی ولایت جهل و جنون دیگر نمی توانند چهره کریه استبداد خون آشام مذهبی را با رنگ و لعاب مدراسیون تقلبی و اصلاحات قلابی بزک کنند.

در مقابل، کارزار بی وقفه اشرف نشانها در سراسر جهان برای حفاظت و امنیت مجاهدان اشرفی و تظاهرات پی درپی شما از جمله تظاهرات و راهپیمایی بزرگ بهمن ۹۴ در پاریس، باقدرت و حقانیت، دفتر حسابهای حاکمیت آخوندی را درهم می ریزد و پرچم پیروزمندی مقاومت و راه حل میهنی و مردمی را به پشتوانه خون یکصد وبیست هزار شهید راه آزادی، بر می افرازد.

آری، صدای شما در گردهمایی مقاومت ایران، صدای رسای ملتی بزرگ است که به تاریخ و به جهان معاصر می گوید: ایران وایرانی محکوم و محدود به چرخه باطل و فاسد مشتی آخوند اشغالگر و دزد و آدمکش مثل خامنه ای و روحانی نیست! می توان و باید ایران را آزاد کرد!

هموطنان!

یاران اشرف نشان!

صدای شما در این گردهمایی، طنین همین عزم و اراده ملی و میهنی است که سمت وسوی تحولات در ایران و در منطقه و جهان به حقانیت و ضرورت آن گواهی می دهد و به حتمیت پیروزی آن حکم می کند.

صدای شما، پرچم برافراشته ایستادگی مردم ایران و کارزار جهانی برای تضمین حقوق و حفاظت و امنیت و سلامت یکایک مجاهدان اشرفی، به مثابه نقدینه بزرگ رهایی میهن از دیکتاتوری مذهبی است.

صدای شما، صدای راه حل و آلترناتیو آزموده و معتبری است که بر پایه یک مقاومت به خون تطهیر شده، شکل گرفته، سیاوش گونه از آتشها گذشته و مرزهای آزادی و استقلال و اعتبار وجود ایران و ایرانی را، با شعله های جان آگاهترین و فداکار ترین فرزندان میهن، آرش گونه، ترسیم کرده است.

صدای شما، صدای مقاومتی است که مصمم است فاشیسم دینی را سرنگون کند و با آزادی ایران، زیباترین وطن را که گاهواره تاریخی تمدن و فرهنگ بشری بوده است، به مهد حقوق بشر و صلح و برادری در منطقه و جهان تبدیل کند.

آری، ایران دمکراتیک و غیر اتمی؛

سرنگونی خلیفه ارتجاع و تروریسم؛

با هزار اشرف و ارتش آزادی؛

می توان و باید!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *