فضای مجازی موضوعی دائمی برای نگرانی نظام آخوندی!

نگرانی نظام آخوندی

نگرانی نظام آخوندی

ضربه‌ای که رژیم آخوندی از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در جریان قیام ایران خورد، هنوز هم آثار آن در واکنش، سران، مهره‌ها و امام جمعه‌های خامنه‌ای وجود دارد.

هراس از فضای مجازی به‌عنوان یک نگرانی دائمی برای نظام آخوندی و امام جمعه‌های آن تبدیل شده است.

ترس از فضای مجازی منحصر به این امام جمعه و یا آن امام جمعه نمی‌شود، تنها آخوند علم‌الهدی نبود که در نمایش جمعه مشهد نسبت به آن نگران بود، بلکه در بسیاری از نماز جمعه‌های خامنه‌ای این نگرانی وجود دارد.

نگرانی اصلی این است که باز هم مردم و بویژه جوانان از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بتوانند با هم ارتباط تنگاتنگ و منسجمی برای برگزاری تظاهرات و اجتماعات برقرار کنند، و در نتیجه شعله قیام و توفان خشم مردم نظام ولایت فقیه را جاکن کند.

درچنین فضایی از نگرانی است که در نمایش جمعه قم آخوند حسینی بوشهری به ابعاد ”اعتراضات اخیر“ (قیام ایران) اشاره کرد که از نظر او مهمترین بعد وضعیت فضای مجازی است.

وی ضمن آه و فغان از ضرباتی که نظام از فضای مجازی و به‌خصوص از فعالیت جوانان در این فضا خورده است، به فعالیت آنان در جریان قیام نیز چنین اذعان می‌کند: ”در فتنه اخیر (قیام ایران) ولنگاری در فضای مجازی موجب شد عده‌یی تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار بگیرند؛ این افراد فریب خورده متأسفانه دست به اقداماتی زدند که بسیار ناشایست بود“.

امام جمعه انزلی نیز برای اعتقادات جوانان اشک تمساح ریخت ”دشمنان در شرایط کنونی به‌دنبال تغییر اعتقادات و آرمان‌های جوانان هستند“.

وی به سانسورچیان رژیم توصیه کرد فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را مدیریت کنند. زیرا ”روش مبارزه دشمن، روش جنگ نرم است و باید به این مهم توجه ویژه‌یی شود“.

آخوند عابدینی نماینده خامنه‌ای در قزوین نیز ضمن اشاره به نفرت مردم از نظام آخوندی که از آن با عنوان ”یاس و ناامیدی مردم به مسئولان و افراد خوشنام “ نامید، از آسیب‌هایی که فضای مجازی به مردم (بخوانید نظام آخوندی) می زند نیز ابراز نگرانی کرد: ”فضای مجازی… فرهنگ های غلطی را در جامعه ترویج می‌کند که مدیریت این فضا از سوی مسئولان باید جدی گرفته شود“. ! 

امام جمعه آبادان نیز نگران این است که دشمن با طراحی جنگ نرم به‌دنبال ایجاد شکاف بین ملت و نظام جمهوری اسلامی است. ! 

البته شکافی که این آخوند نگران آن است تحصیل حاصل است، زیرا در جریان قیام مشکل مردم با نظام از حد فاصله گرفتن به اندازه یک شکاف گذشته و به گسل عظیمی تبدیل شده بود که هرگز امکان به هم آمدن این گسل وجود ندارد.

گسل در حدی است که مردم با دادن شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر روحانی، مرگ بر جمهوری اسلامی و… از تمامیت نظام عبور کردند.

امام جمعه‌های خامنه‌ای در شرایطی توصیه می‌کنند که مقامات ذیربط نظام از دسترسی مردم به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی جلوگیری به‌عمل آورند، که رژیم ولایت فقیه در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات که سال ۲۰۱۷ از سوی گزارشگران بدون مرز منتشر شده، از میان ۱۸۰کشور جهان در رده ۱۶۵ قرار دارد. با این وجود فضای مجازی اصلی‌ترین نگرانی این رژیم شده و تمام سرکردگان آن از دست آن به فغان هستند.

در چنین فضایی از وحشت است که علی خامنه‌ای در دیدار با مسئولان نظام آخوندی در ۲۳خرداد ۹۶ گفت: ”«امروز بهمنی از گزاره‌های درست و نادرست دارد روی سر مراجعین اینترنت ما فرود می‌آید؛ اطّلاعات غلط، اطّلاعات نادرست، اطّلاعات مضر، شِبه اطّلاعات. . خب اینها دارد مثل یک بهمنی فرود می‌آید؛ ما چرا باید اجازه بدهیم این اتّفاق بیفتد؟». (تلویزیون شبکه ۱رژیم ۲۳خرداد ۹۶) 

بنابراین پیش از این که در جریان قیام شبکه‌های مجازی و اجتماعی خواب از چشم آخوندهای نمازجمعه خوان برباید، خواب از چشمان ولی‌فقیه ارتجاع ربوده است، به گونه‌یی که به صراحت اعلام کرد: ”گاهی اوقات مشکلات فرهنگی موجب شده که من شب خوابم نبرده». (تلویزیون شبکه ۱رژیم ۲۴خرداد ۹۶) 

هراس این آخوندها از فضای مجازی و نگرانی از بابت ضربه دیگری که ممکن است از این طریق بر نظام وارد شود، به‌مثابه نگرانی تاریکی از نور است.

در نظام ضدعلم و فرهنگ‌کش آخوندی گسترش اطلاعات، فرهنگ و… از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای آن بسیار وحشتناک است.

این امر به مصداق نوری است که بر ضدتاریکی و جهل حاکمیت پلید آخوندی می‌تابد، در این رابطه است که آگاهی و اطلاعاتی که از طریق فضای مجازی گسترش می‌باید برای آخوندها هراس‌آور است به‌خصوص در شرایط قیام و در شرایطی که مردم در خیابانها شعار سرنگونی رژیم ضدعلم، ضدآگاهی و خرافه‌پرور حاکمیت آخوندی را سرمی‌دهند.

اطلاع‌رسانی، علم و آگاهی ضد دیکتاتوریها و به‌خصوص دیکتاتوری فاشیستی نظام ولایت فقیه است، و دیکتاتورها تنها در فضای تاریک رعب و اختناق می‌توانند به حیات ننگین خود ادامه دهند.

واقعیت این است که پس از قیام ایران و ضربه‌ای که نظام از مردم و فضای مجازی خورد، دیگر اقدامات رژیم برای سانسور و فیلترینگ آن با پیشرفتهای علمی که در این زمینه وجود دارد و توانمندیهای جوانان ایرانی برای دور زدن فیلترینگ، رژیم نمی‌تواند جلو اطلاع‌رسانی آزاد را بگیرد و نمی‌تواند این پهنه را از دسترس قیام آفرینان خارج کند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *