لائوس به استقلال رسید

لائوس به استقلال رسید

۲۴ دسامبر ۱۹۵۴ – ۳دی۱۳۳۳:
دراین روز کشور لائوس استقلال خود را از فرانسه به دست آورد.
لائوس از سال ۱۸۹۳ تحت الحمایه فرانسه قرار گرفت و تا سال ۱۹۴۵ بطور کامل تحت نفوذ فرانسه بود.
 در سال ۱۹۴۵ و در جریان جنگ جهانی دوم به مدت کوتاهی لائوس تحت اشغال ژاپن در آمد. اما بعد از جنگ مجددا تحت استعمار فرانسه قرارگرفت .
 در سال ۱۹۴۹ پاتت لائو رهبری مبارزات علیه استعمار را به عهده گرفت وحملات خود را  از چین و ویتنام آغاز کرد.
 سرانجام در سال ۱۹۵۴ در کنفرانسی در ژنو، فرانسه استقلال این کشور را به رسمیت شناخت.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *