لهستان به استقلال رسید

index

۳نوامبر۱۹۱۸ – ۱۲آبان ۱۲۹۷:
پس از پایان جنگ جهانی اول، روز سوم نوامبر ۱۹۱۸، کشور لهستان از روسیه جدا شد و اعلام استقلال کرد

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *