لیبرتی، بیقرار و همیشه حاضر به یراق- محمود نیشابوری

رزمندگان آزادی در رزمگاه لیبرتی بعد از تهاجم موشکی۷آبان۹۴«عاشقان بیقرار خلق اسیر»

لیبرتی، نامش، راهش قرین افتخارو سر افرازیست

آنجائیکه، بودنش، رزم و استواریست و خواب را از دشمن ربوده است

اما، امید و آرزی یک خلق اسیر را نمایندگی می کند

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

نماد سبزینگی و رویش است، سر چشمه،

عشق و فداست، برای این که انسانیت قربانی نشود.

مجاهدینش، تا فراسوی طاقت انسان فدا می کند و می پردازند

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

هر آینه می پردازند، کارشان پرداخت بی چشمداشت است و بس

دژخیمان از نامشان، راهشان می هراسند،

دوست و دشمن از عزم و رزمشان در شگفتند

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

برادر و خواهر مجاهدم تو، امید و آرزوی یک خلق ستمدیده ای

هزاران، هزار سربدار در راه پر شکوهت بر طناب دار بوسه رهایی زدند

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

طپش قلب تو انسانیت و مرز بندی با دشمن را یاد آوری می کند

در هر زمان و هر مکان

دشمن شرزه چه اراجیف، دروغ و نیرنگی و چه واژه هایی! را

گفتند، نوشتند، کتابها، اعلامیه ها، در منابر و کوی و برزن

تبلیغ کردند ، اما، شمایان چیز دیگری هستید

شما عاشق ترین انسانها ی نسل مسعود و مریم هستید

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

آن نابخردان، معاندین، و صله بگیران که،

اشک تمساح می ریزند، که مجاهدین محبوسند!؟

همانند رژیم می گویند، خودشان، خودشان را می کشند!

می گویم ای کوردلان و شقاوت پیشگان ، شما غرغره اراجیف آخوند ها را میکنید

ای مزدوران . شمایان که قلبتان به اندازه یک حشره و

مغزتان، تهی از قشر خاکستریست، توان شنیدن و واقعیت را ندارید!

اصلاً آخوند هستید، البته با کروات و ادا های اپوزیسیون!

دکتر! مهندس! وکیل! آلوده به کثافت آخوندی شده اید

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

برید گان از تاریخ، که همه چیزشان را فروختند، به بهاء نازلی

لابیها، و مزدوران رژیم که استخوانهای پوسیده آخوند های شیاد

را لیس می زنند، مهر خیانت تا ابد بر پیشانیتان نقش بسته است

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

اما چه باک، نام زیبای مجاهد همچون گوهر گرانبها و الماس بران، همه جا نمایان

و قرین افتخار تا بینهایت است.

آنکس که سودای آزادی دارد، در کنارت، خودش را حی و حاضر در لیبرتی می بیند

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

اما، تشنگان آزادی از تو و راه و رسمت، قدرت می گیرند و فریاد می شوند

شهدای والامقامت، همانند کبوتران سپید بالی اوج گرفتند و همه جا به پرواز در آمدند

لیبرتی دژ، استوار خلق، با یلان بی ترس و بیمش می تازند

پرچمهای سپید صلح! ناشی از ترس را سالهای سالست که بر زمین افکنده اید،

ای قهرمانان

بلی پرچم، هیهات منا الذله در دستان پر توانتان در اهتزاز است.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

بی شک شما بهار را که همان آزادی و رهائیست را نوید می دهید

سرنگونی نابخردان آخوندی شعار نیست، یک باید، ضروری و محتوم است

بهار، با مسعود و مریم، با همه مجاهدین و اشرف نشانها در همه جا فرا می رسد

رژیم سرنگون می شود، بلی مجاهدین پیروز می شوند

You may also like...