مؤسسه فرهنگنامه دهخدا تشکیل شد

 دهخدا

مؤسسه فرهنگنامه دهخدا تشکیل شد

۲۵دی ۱۳۲۴ – ۱۵ژانویه۱۹۴۶:
براساس مصوبه مجلس شورای ملی وقت، به‌پاس زحمات ۴۰ ساله استاد علی‌اکبر دهخدا در گردآوری لغتنامه دهخدا مقرر شد تا از آن پس، مؤسسه‌یی تحت نظر استاد، از فرهنگیان کشور و با مخارج دولت تأسیس شود.
دکتر مصدق که در آن زمان نماینده مردم تهران دراین مجلس بود در تأیید این طرح در مجلس گفت:
می‌خواستم عرض کنم که آقای دهخدا چهل سال است زحمت این کار را کشیده‌اند ولی ایشان دیگر قادر نیستند. اگر یک عد‌ه‌یی باشند، این کتاب را تمام می‌کنند. بدون اینکه عده‌یی در اختیار ایشان باشد فایده ندارد .
همچنین بر اساس مصوبه مجلس، قرار شد چاپ و مخارج چاپ لغتنامه دهخدا در چاپخانه مجلس انجام پذیرد

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *