مجمع الجزایر سیشل به استقلال رسید

سیشل

 
۲۹ژوئن۱۹۷۶ – ۸ تیر ۱۳۵۵:
روز ۲۹ ژوئن سال ۱۹۷۶ کشور آفریقایی سیشل به‌دنبال یک دهه مبارزات مردم این کشور، از استعمار بریتانیا نجات یافت. انگلستان، استقلال این کشور را به‌رسمیت شناخت و این کشور جمهوری شد. سیشل در همین سال به‌عضویت سازمان ملل متحد در آمد
کشور سیشل که به‌صورت مجمع الجزایر می‌باشد، همسایه‌‌‌‌‌‌‌ ماداگاسکار و در اقیانوس هند واقع شده است
پایتخت و بندر مهم این کشور، ویکتوریا است که در جزیره ماهه واقع شده است

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *