مردم تهران در میدان بهارستان علیه وثوق‌الدوله نخست‌وزیر احمدشاه تظاهرات کردند

وثوق‌الدوله نخست‌وزیر احمدشاه

۲۵ اردیبهشت ۱۲۹۶ – ۱۵ مه۱۹۱۷:
روز۲۵ اردیبهشت سال ۱۲۹۶ شمسی مردم تهران علیه وثوق‌الدوله رئیس‌الوزرای احمدشاه، در میدان بهارستان، تظاهرات وسیعی برپا کردند که به ‌زدوخورد تظاهرکنندگان و مأموران دولتی انجامید.
تظاهرکنندگان علیه به‌رسمیت شناختن حضور نیروهای نظامی انگلیس در ایران شعار می‌دادند.
تداوم تظاهرات و مخالفتها باعث شد که دولت وثوق‌الدوله در ۸ خرداد همان سال سقوط کند، اما او مجددا در سال بعد یعنی ۹ مرداد سال ۱۲۹۷ نخست‌وزیر شد و یکی از ننگین‌ترین قراردادهای تاریخ ایران را به‌امضا رساند. این قرارداد معروف به قرارداد ۱۹۱۹ رسماً ایران را تحت‌الحمایه‌‌‌‌‌‌‌ انگلستان قرار می‌داد

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *