مرد پرندگان هندوستان

مرد پرندگان

مرد پرندگان هندوستان

سکا بیست و پنجسال پیش به چنای تغییر مکان داد  و کار تعمیردوربین خود را براه اندا خت. او همیشه به پرندگان غذا میداد ، اما ده سال پیش ، بعد از اینکه سونامی به چنای خورد ، متوجه شدکه ازاین نوع طوطی به چنای آمده است. سونامی دلیل آمدن طوطی ها به این محل بودند. 
اول دو طوطی آمدند ، بعد آنها ده تا بیشتر را به اینجا کشاندند ، بعد ازآن بتدریج چند برابر شدند. از پنجاه تا شدند صد تا ،،،،هزارتا ،، و شروع به اشغال محل کردند. از آن موقع تابحال تعداد آنها خیلی بیشتر شده است. چهار هزار طوطی هر روز میآیند و تعداد آنها در فصل های مختلف تغییر میکند.
سکا هر روز صبح ساعت ۴٫۵ بیدار میشود وآغاز به آماده کردن غذا برای پرنده ها که ساعت ۶ میرسند میکند.
هر روز ۶۰ کیلو غذا لازم است که قیمت ان تقریبا ۵۰۰ روپی میشود. سکا حدود ۴۰% در آمد خود را برای این منظور مصرف میکند. او پرنده های بیمار را نیز درمان و سالم میکند.
حالا او را بیشتر به عنوان مرد پرندگان هندوستان میشناسند تا شخصی که دوربین تعمیر میکند.

با انکه با بالاتر رفتن سن این کار برای سکا مشکلتر شده است ، اما اومتعهد است که به نگهداری از پرنده ها ادامه بدهد و از انجام این کارلذت میبرد. اکنون ده سال از آغاز آن گذشته است و بدن او مانند گذشته نیست. بلند کردن تیرهای چوبی برایش سخت شده اند. 
چنین جمعیت کثیری از پرندگان همه را به حیرت میندازد و منظره ای فراموش نشدنی بشمار میرود. تماشای غذا دادن سکا به پرندگان شاهانه است. خیلی از رهگذران متوقف میشوند و مدتها به تماشا میایستند. 
سکا میگوید: همانطور که مردم طوطی را در قفس نگه میدارند، حالا این طوطی ها مرا در قفس گذاشته اند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *