مصر از کشف یک هرم باستانی ۳۷۰۰ساله خبر داد

Egypt-pyramid-3700-years-old

مصر روز گذشته ۱۵فروردین ۹۶ خبر از کشف یک هرم ۳۷۰۰ساله در نزدیکی قاهره، پایتخت این کشور خبر داد.

در این کشف بخشی از یک سرسرا و تخته سنگهایی منقش به خطوط هیروگلیف به چشم می‌خورد که نشان از تعلق این هرم به سلسله سیزدهم فراعنه در این کشور می‌باشد.

به گفته وزارت امور باستانی مصر حفاریها برای کشف بیشتر بخشهای این هرم ادامه دارد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *