معرفی جانشین سه وزیر برکنار شده به مجلس ارتجاع توسط آخوند روحانی

20161023121257769608541-222

آخوند حسن روحانی، در نامه‌یی به رئیس مجلس ارتجاع رضا امیری صالحی، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی و مسعود سلطانی‌فر را به ترتیب برای تصدی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان پیشنهاد کرد.
لازم به توضیح است که این سه نفر در ابتدای دولت آخوند روحانی به مجلس رژیم معرفی شده بودند که به‌اصطلاح رأی اعتماد نیاوردند. این معرفی رویارویی دو باند را بیش از پیش برجسته می‌کند به‌خصوص که جنگ نمایش انتخابات رژیم در پیش است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *