منتظری خطاب به مجریان قتل‌عام۶۷: شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند

montazeri31 -222

سایت منتظری (جانشین خمینی در سال ۶۷) نواری از سخنان او را که در همان زمان در اعتراض به قتل‌عام زندانیان سیاسی به دستور خمینی و خطاب به مجریان قتل‌عام گفته است، منتشر کرد.
منتظری در سخنانش خطاب به مجریان قتل‌عام ۶۷ می‌گوید: به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده، این کاری است که به دست شماها انجام شده است.
منتظری خطاب به مجریان قتل‌عام ۶۷: در آینده، تاریخ ما را محکوم می‌کند و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.
منتظری: شخص احمد آقا از سه چهار سال پیش می‌گفت مجاهدین از روزنامه‌خوان، مجله‌خوان و اعلامیه‌خوان، همه باید اعدام شوند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *