نادرافشار، در برابر افغانها به پیروزی رسید

نادرشاه افشار.

نادرافشار، در برابر افغانها به پیروزی رسید

۲۸ شهریور۱۱۰۸- ۱۹ سپتامبر ۱۷۲۹:

روز ۲۸شهریور ۱۱۰۸ خورشیدی جنگ سختی میان نادرقلی افشار با اشرف افغان در منطقه‌ میهماندوست دامغان درگرفت.

میدان این نبرد خونین یک‌روزه در ۲۰کیلومتری شمال دامغان و کنار رود کوچک میهماندوست بود.

در این جنگ، ۱۲هزار تن از نیروهای افغان کشته و نادر نیز ۴هزار تلفات داشت.

عده سربازان نادر (سپاه خراسان از‌جمله شهرهای هرات، بلخ، مرو و بخارا) در این نبرد، ۲۵هزار تن و شمار نیروهای افغان ۵۰هزار نفر بود.

علت پیروزی نادر در این نبرد را انضباط بالا و اطاعت از افسران و فرماندهان درمیان نیروهای وی قید کرده‌اند. درحالی‌که افغانها به‌جای فرمانده کل، فقط از سران قبایل خود دستور می‌گرفتند و حملاتشان هماهنگ نبود.

این نخستین جنگ نادرقلی افشار قبل‌از رسیدن به‌سلطنت بود.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *