نازیها قانون تصفیه نژاد آلمانی را وضع کردند

 adolf-hitler222

۲۶ ژوئیه ۱۹۳۳ -۴ مرداد۱۳۱۲ :
روز ۲۶ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۹۳۳ نازیها قانون تصفیه‌‌‌‌‌‌‌ نژاد آلمانی را وضع کردند

بر اساس این قانون، دولت هیتلر برنامه جدیدی را برای تصفیه نسل ژرمن که به‌عقیده نازیها کاملترین نژاد خوانده شده بود, اعلام کرد
بر اساس این طرح، پزشکان، آلمانیهایی را که ناکامل تشخیص داده می‌شدند, به‌خاطر بی‌عیب ماندن نژاد آلمانی، نازا و عقیم می‌کردند.
هیتلر بدین‌وسیله می‌خواست در میان مردم آلمان برای خود وجهه ‌‌‌‌‌‌‌ناسیونالیستی متعصبی ترسیم کند، تا بتواند بعدا با پشتیبانی آنان برای جنگ ضدانسانی خود، سرباز بسازد
 
 
 
 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *