اعتراض به حضور ماموران وزارت اطلاعات در شبکه جهانی بی بی سی- از: منصور براهویی

شبکه جهانی بی بی سی

برنامه سراسر دروغ شما با تعدادی از مزدوران وزارت اطلاعات مستقر در آلبانی را دیدم و به این همه فریبکاری شما برای شیطان سازی از مجاهدین شدیدا اعتراض دارم.

من منصور برآهویی سالیان طولانی با مجاهدین زندگی کرده‌ام و چند سال است که به انتخاب خودم زندگی شخصی‌ام را در تیرانا دارم و می خواهم گواهی بدهم همه آنچه را که مزدوران حسن حیرانی و غلامعلی میرزایی و رحمان محمدیان درباره مناسبات مجاهدین گفتند کاملا دروغ است. در مجاهدین هیچ وقت هیچ موضوعی بزور و اجبار نبود.

عدم دسترسی به اینترنت و اینکه اعضای مجاهدین شستشوی مغزی می شوند و یا اینکه کسی در مجاهدین حق انتخاب آزادانه ندارد و یا موضوعاتی از این قبیل دروغهای وزارت اطلاعات علیه مجاهدین است که می خواهند از آنها شیطان سازی کنند تا زمینه را برای طرحهای تروریستی علیه آنها آماده کنند.

همانطور که اخیرا پلیس آلبانی طرح تروریستی رژیم را افشا کرد و معلوم شد رژیم حاکم بر ایران بوسیله کسی که خودش را عضو سابق مجاهدین معرفی می کرد و در ارتباط با شبکه اطلاعات رژیم در خارج کشور و تیم ترور آخوندها بود، می خواست در مراسم نوروزی مجاهدین اقدام تروریستی بکند. همه آنها از تهران خط و فرمان می گرفتند درست مثل همین مزدورانی که شما با آنها مصاحبه کردید و بلندگوی وزارت اطلاعات برای زمینه سازی اقدامات تروریستی بعدی علیه مجاهدین شدید. به همین دلیل این اقدام شما همدستی با وزارت اطلاعات و تیم های ترور رژیم علیه مجاهدین می باشد به همین دلیل بسیار شرم آور و ننگین است.

منصور براهویی – ۹۸۰۸۲۲

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *