نامه وارده از محسن صالحی علیه اقدام مفتضح بی بی سی

به تلویزیون بی بی سی جهانی

من محسن صالحی ساکن تیرانا هستم، این نامه را برای شما می نویسم تا اعتراض شدید خودم را نسبت به دروغ پردازی بی بی سی، علیه مجاهدین ابراز کنم. عمده حرفهای شما روی دو تن از مأموران وزارت اطلاعات به نام های حسن حیرانی و رحمان محمدیان بنا شده است. از آنجا که قبلاً خودم نزد مجاهدین بودم و اکنون در تیرانا هستم و زندگی شخصی ام را بعنوان یک هوادار سازمان دارم. از نزدیک این افراد را می شناسم که توسط رژیم استخدام شده اند و مزدوری آنها برای رژیم جنایتکار مشخص است. این عمل آنها بسیار شرم آور است، خودم بارها در هتل موندیال تیرانا شاهد عکس و فیلم گرفتن حسن حیرانی و حسن شهباز بوده ام و حتی نفراتی را دیده ام که به جمع آوری اطلاعات و مزدوری اعتراض داشتند، و به من مراجعه داشتند که چرا با این اعمال ترس ایجاد میکنند. مشخص است که جمع آوری اطلاعات برای عمل تروریستی و پول گرفتن از وزارت اطلاعات می باشد، بر همه ما ایرانیان و هواداران مقاومت در آلبانی روشن است چرا انتخاب رسانه های اجاره ای بی بی سی از نوع فارسی زبانش درباره ایران و مقاومت مردمی اش، همیشه از مزدوران مواجب بگیر و سخیف سفارتی استفاده میکند، و اما تمامی صحبت ها در این نامه نمی گنجد که بخواهم تک تک دروغها را بگویم بعنوان انسان صادق و یک شهروند هوادار در تیرانا این اعمال خائنانه را محکوم میکنم، چرا که در این همدستی شما با مأموران وزارت اطلاعات زمینه سازی تروریسم رژیم، علیه بهترین فرزندان ایران زمین، یعنی مجاهدین و سرکوب مردم ایران می باشد.

محسن صالحی – ۱۳۹۸٫۸٫۲۲

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *