نبرد دلاورانه ‌‌‌‌‌‌‌آریوبرزن سردار ایرانی در برابر اسکندر مقدونی

آریوبرزن.

آریوبرزن

نبرد دلاورانه ‌‌‌‌‌‌‌آریوبرزن سردار ایرانی در برابر اسکندر مقدونی

بر‌اساس برخی اسناد تاریخی، آریوبرزن سردار بزرگ ایرانی روز ۱۲ اوت سال ۳۳۰ پیش از میلاد به‌نبرد علیه نیروهای مهاجم اسکندر مقدونی برخاست.
آریوبرزن از فرماندهان داریوش سوم، پادشاه هخامنشی بود که با ۲۵هزار نیرو در برابر هجوم اسکندر به‌پارس، به‌مقاومت برخاست. اما اطلاعات وی از طریق یک چوپان به ‌اسکندر داده شد و آنان از پشت به‌سپاهیان ایران حمله کردند. اما آریوبرزن دلیرانه همراه با ۴۰ سوار و ۵هزار پیاده به‌قلب صفوف اسکندر زد و عده بسیاری را کشت و موفق شد از میان سپاه مقدونی بگذرد. اما وقتی می‌خواست به‌کمک پایتخت در پارس بشتابد با قشون دیگری از اسکندر مواجه شد، که این‌بار نیز حاضر به‌تسلیم نشد و خود همراه با آخرین نفراتش شرافتمندانه به‌خاک افتادند

یوتاب خواهر آریوبرزن فرمانده بخشی از ارتش

یوتاب خواهر آریوبرزن فرمانده بخشی از ارتش

یوتاب خواهر آریوبزن، در نبردی که بین اسکندر مقدونی و آریوبرزن شکل گرفته بود در نبرد با اسکندر مقدونی ۳۳۰ (پیش از میلاد) همراه آریوبرزن فرماندهی بخشی از ارتش را بر عهده داشته‌ است و در کوه‌های بختیاری راه را بر اسکندر بست

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *