نخستین بانوی تاریخ‌نگار جهان، کرد ایرانی است

The_first_lady_of_the_world_historian_is_Kurdish_Iranian2

نخستین بانوی تاریخ نگار جهان، ایرانی بوده است این بانو به نام خانم مستوره اردلان (۱۸۰۵-۱۸۴۸) شاعر سنندجی  می باشد که اولین زن مورخ جهان است.

بنای یادبوی این بانو در کردستان همواره مورد توجه گردشگران قرار میگیرد.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *