نخستین دست مصنوعی با احساس

The-first-artificial-hand-with-feeling-696x357

پژوهشگران انستیتوی تحقیقات دانشگاهی ETH در شهر لوزان سوئیس دستی مصنوعی ساخته‌اند که انگشتان‌اش در ارتباط با اجسام خارجی پیام‌هایی به مغز ارسال کرده و حسی شبیه حس لامسه را در فرد بوجود می‌آورند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *