نخستین ماهواره‌یی که برماه فرود آمد

ماهواره

نخستین ماهواره‌یی که برماه فرود آمد

۱۴سپتامبر ۱۹۵۹ – ۲۳ شهریور۱۳۳۸:

روز ۱۴ سپتامبر سال ۱۹۵۹ دانشمندان شوروی نخستین ماهواره ساخت دست بشر به نام Lunik-۲ لونا۲ را در کره ماه فرود آوردند.

این ماهواره دو سال پس از قرار گرفتن نخستین انسان (یوری گاگارین) در مدار زمین، در ماه نشست.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *