نخستین موشک هدایت شونده،آزمایش شد

images

دراین روز نخستین موشک هدایت ;شونده زمین به زمین دوران جنگ جهانی دوم که به دست دکتر ورنر فون براون آلمانی ساخته شده بود آزمایش شد .
هیتلر با همین موشکها(موشکهای وی.۱ و وی.۲) شهر لندن را می ;زد و منتظر بود تا بمب اتمی آلمان، تکمیل و بر این موشکها سوار شود. اما شکست خورد و بساط جنگ ;افروزیش برچیده شد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *