نیویورک تایمز: افغانستان; آمریکا خارج می‌شود، رژیم ایران وارد می‌شود

taemz

نیویورک تایمز طی مقاله‌یی نسبت به نفوذ رژیم ایران در افغانستان از طریق همکاری با شبه‌نظامیان طالبان هشدار داد. نیویورک تایمز با اشاره به حملات اخیر طالبان به یکی از شهرهای افغانستان نوشت:‌ «بعد از این‌که دود ناشی از حملات هوایی کناری رفت مقامهای امنیتی افغانی متوجه شدند که چه کسی در پشت حمله برق‌آسای طالبان بوده است: رژیم ایران.

مقامهای اطلاعاتی افغانستان با اشاره به مراسم تدفین در ایران گفتند چهار کماندو ارشد ایرانی در میان دهها کشته شده [حملات فوق] وجود داشتند. بسیاری از کشته و زخمی‌های طالبان نیز از طریق مرز ایران که در این نزدیکی قرار دارد به ایران منتقل شدند. افراد مسن روستا به مقامهای استانی افغانستان گفتند شبه‌نظامیان در ایران عضوگیری و آموزش دیده بودند».

نیویورک تایمز افزود: ولی این حملات هم‌چنین کمپین شتاب یابنده رژیم ایران برای ورود به خلأ ایجاد شده ناشی از عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی در افغانستان است و بزرگترین تلاش رژیم ایران برای ورود به افغانستان در چندین دهه گذشته محسوب می‌شود..

در یک دهه و نیم گذشته ایالات متحده دو دشمن اصلی رژیم ایران را در دو مرز آن از دور خارج کرده است، دولت طالبان در افغانستان و صدام حسین در عراق. رژیم ایران از این مسأله در جهت منافع خود بهره جسته و بشکل خاموش و بی‌رحمانه‌یی در حال تلاش برای گسترش نفوذش است.

در عراق، رژیم ایران از جنگ داخلی پرهرج و مرج و عقب‌نشینی آمریکا برای ایجاد یک دولت وابسته سوء‌استفاده کرده است. در افغانستان رژیم ایران خیز برداشته است تا مطمئن گردد که نیروهای خارجی نهایتاً از این کشور خارج خواهند شد و هر دولتی که سرکار بیاید حداقل منافع آن را بخطر نخواهد انداخت و در بهترین شق با ایران رابطه دوستانه داشته و یا با آن هماهنگ و در یک صف قرار بگیرد.

ولی به میدان آوردن یک گروه شبه‌نظامی برای به‌دست گرفتن کنترل یک استان نشان‌دهنده تلاشی فزاینده و همراه با خطر از جانب رژیم ایران است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *