هادی مظفری:‌ جنایت ابوبکر بغدادی و سیدعلی در بغداد

هادی-مظفری-222

دو روز پس از جنایت دهشتناک داعش در مرکز خرید در بغداد که نزدیک به چهارصد کشته و مجروح به جای گذاشت، همزاد ایدئولوژیک ابوبکر بغدادی نیز برای عقب نماندن از کورس و رقابت در کشتار دسته جمعی، بیش از پنجاه فروند موشک را روانه کمپ لیبرتی نمود. خوشبختانه این جنایت بی شرمانه تلفات جانی در پی نداشت اما طبق اطلاعیه های شورای ملی مقاومت حداقل چهل مجروح بر جای گذارده است.

موشک باران چندین و چند بارۀ لیبرتی که پس از هشت روز ممانعت از ورود لوازم و وسایل پزشکی، دارویی و غذایی ساکنان صورت گرفته است، نمایانگر ضعف مطلق حکومت تروریستی و رو به زوال آخوندها در مقابله با مقاومت خستگی ناپذیر ملت ایران می باشد.
حملۀ وحشیانه به ساکنان لیبرتی دقیقا زمانی اتفاق می افتد که درگیریهای باندی بر سر رانت خواریها، اختلاس ها و حقوق های نجومی بالا گرفته است و عوامل ریز و درشت رژیم هیچ فرصتی را برای زدن و از هم دریدن رقیب از دست نمی دهند.
 جنازه های پاسداران و عوامل مزدور حکومت در سوریه روی دست آخوندها مانده است و نکبت حمایت از دیکتاتور خون آشام سوریه گریبانشان را گرفته است. اظهارات صریح و بی پرده حسن نصرالله مبنی بر دریافت پول و موشک از حکومت حاکم بر سرزمینمان نیز قوز بالا قوز شده و جای هیچگونه اغماض و چشم پوشی جهت اعمال تحریمهای سنگین باقی نگذاشته است.
وحشت از قیام سراسری که در سخنان خامنه ای در دیدار با عوامل رژیم در دانشگاه ها، واضح و آشکار بود و پیروزی یک کارگر ساده با دستان خالی اما با عزم و اراده ای پولادین که درس ایستادگی و مقاومت به جامعۀ بحران زده داد، همه و همه از جمله دلایلی هستند که سید علی را وادار به ضربه زدن به قلب همیشه تپندۀ نبرد و مقاومت در رزمگاه لیبرتی نموده است.
آخوندهای حاکم بر میهن البته درک و فهم لازم را برای دریافت این نکته که مقاومت ایران را نه می توان و نه می شود با هیچ سلاح مخرب کشتار جمعی از بین برد، ندارند. آنها آزموده را بارها آزموده اند و عبرت هم نگرفته اند. سرنوشت و عاقبت این جنایتکاران عمامه به سر به همین دلیل آنقدر تلخ خواهد بود که خود به درس عبرتی برای آیندگان تبدیل گردند.
البته پاسخ این جنایت ضد انسانی را بزودی در خارج از کشور و همین هفته، تمامی آزادگان و عاشقان رهایی ایران زمین در گردهمایی بزرگ پاریس خواهند داد. پاسخ نهایی تمامی رذالتها و جنایت های حکومت آخوندی را نیز صد البته در روزی که دور نخواهد بود ملت ایران با قیام جانانۀ خویش و زیر و زبر کردن کاخ های ظلم و ستم و عوامفریبی به نحو احسن خواهند داد.
درود بر رزمندگان خط مقدم جبهۀ نبرد در رزمگاه لیبرتی.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *