هفتمین روز قیام سراسری مردم ایران – قطع اینترنت و استمرار اعتراضها + فیلم و عکس

https://bit.ly/2Xx5cikبرای دیدن عکس وفیلم  در این لینک  کلیک کنید 

مهمترین نکات قیام:

  • تعداد شهرهای قیام کننده:‌ ۱۴۶شهر
  • تعداد شهیدان: ۲۵۱ شهید
  • تعدا مجروحین:‌ بیش از ۳۷۰۰ تن
  • تعداد دستگیرشدگان: بیش از ۷۰۰۰ تن

تماس یک هموطن از نوشهر:

امروز ظهر هموطنی از نوشهر گزارش داد: «دقیقا از پنجشنبه هفته گذشته اینترنت نداریم. کل کشور و بهم زدند کلی گرونی و فقر و بدبختی بیداد می‌کنه. آزادی را از مردم گرفتند. روزان. میریزند بسیجی‌ها داخل کوچه و خیابان و مردم را می‌برند. مردم هم دیگه به تنگ رسیدند دیگه. مردم آزادی میخواهند همه چی رو از مردم گرفتند دزدیدند. خودشون آمدند آشوب کردن مردم هم ریختند قیام کردند تو شهرها ولی خوب هر کاری می‌کنند میریزند همه رو می‌گیرند و میبرند. امروز توی محله ما ۴نفر رو گرفتند. تازه دارن شناسایی می‌کنند. این دیگه پایان سلطنتشونه. دیگه پایان روحانیت و این حرفا دیگه نزدیکه برای ما مثل روز روشنه که اینا دیگه باید جمع کنن برند. هیچ هواداری ندارند چهار تا کارمندای خودشان را میارند میذارند توی خیابون بر علیه آشوبگرا به‌قول اونها قیام و تظاهرات می‌کنند دیگه مردم آگاه شدند».

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *