همدستی بی‌بی‌سی با آخوندها را محکوم می‌کنم- از محمود شمس

سرویس جهانی بی‌بی‌سی

این‌جانب محمود شمس که در کشور آلبانی زندگی می‌کنم از برنامه شبکه فارسی‌زبان بی‌بی‌سی که سخن سراسر دروغ مزدورانی استخدام‌شده وزارت اطلاعات مثل حسن حیرانی پخش شد تکرار اراجیف همیشگی وزارت اطلاعات علیه سازمان مجاهدین که هم‌دستی با رژیم ضدبشری ایران می‌باشد. بدینوسیله من نسبت به این برنامه اعتراض شدید دارم. من خودم سالیان در سازمان مجاهدین بودم و در کنار آن‌ها زندگی کردم و آن‌ها را به‌خوبی می‌شناسم و رابطه انسانی آن‌ها می‌دانم و همچنین افرادی که با سفارت کار می‌کنند به‌خوبی می‌شناسم. من که در حال حاضر در این کشور آلبانی زندگی می‌کنم شاهد همکاری این مصاحبه‌کننده‌ها با رژیم و سفارت ایران هستم. به‌تازگی پلیس آلبانی شبکه تروریستی رژیم در آلبانی(را) افشا کرد. این اقدامات شما یک هم‌دستی آشکار با رژیم ضد بشری خمینی می‌باشد تعجب این هست چرا شبکه بی‌بی‌سی از میان ایرانی‌ها که ساکن آلبانی هستند و مجاهدین را می‌شناسند مصاحبه با نفراتی که با سفارت رژیم در آلبانی همکاری می‌کنند را انتخاب کرد(ه)‌ است که فقط سرکوب و کارهای تروریستی رژیم را بیشتر می‌کنید. چراکه این افراد جیره‌خوار رژیم هستن و در برابر گرفتن پول هر دروغ را می‌بافند تا فردا دست رژیم را برای هر اقدام تروریستی بازکنید. به همین دلیل من قویاً این هم‌دستی بی بی سی با آخوندها را محکوم می‌کنم.

محمود شمس ۱۳۹۸/۸/۲۲

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *