واژگونی استراتژی “بقاء نظام”

منشور وارسته کارشناس سیاسی و عضو شورای ملی مقاومت ایران

منشور وارسته کارشناس سیاسی و عضو شورای ملی مقاومت ایران

اصولاً اهداف استراتژیک غالب کشورهای جهان را می‌توان در عناصری چون امنیت، توسعه و رفاه و قدرت، رقم زد که البته با توجه به شرایط جغرافیایی اقلیمی و همچنین موقعیت ژئوپلیتیک ملل مختلف، روشها و کارکردهای رسیدن به اهداف فوق نیز در پهنه گیتی متفاوت می‌باشد. در حالیکه پایه استراتژی نظام استبداد مذهبی در ایران از دو عنصر توسعه و رفاه بی‌بهره بوده و تنها روی پایه حفظ و اعمال قدرت، آنهم به هر قیمتی، جهت “بقاء نظام” تکیه دارد. لذا اگر سیاست خارجی و داخلی هر کشوری مبتنی بر پایه منافع و مصالح ملی و تعادل در صحنه بین‌المللی بنا شده باشد، در رژیم استبداد دینی انعکاسی است از منافع حکومت و نه مصالح ملت ایران.

بیشتر بخوانید…..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *