پشت صحنه یاوه گویی های هیستریک علیه مجاهدین- از مصطفی یاراحمدی

پشت صحنه یاوه گویی های هیستریک علیه مجاهدین000

 

 

روزگار غریبی است نازنین!

در بحبوحه قیام و شورش ملت ایران ، قیام ارتش گرسنگان ، قیام دختران و زنان شجاع میهنمان علیه چهل سال سرکوب و غارت و کشتار بی وقفه نظام ولایت فقیه

اما عده‌ای خواسته یا ناخواسته سودای دیگری دارند.

حتماً که در سایت‌های رنگارنگ اعم از آنان که موافقتشان با رژیم آشکار و هویدا است تا آنانکه بعضاً ادعای مخالفت با رژیم سرکوبگر ولایت فقیه را هم دارند دیده‌اید که مقالات متعدد اندر باب مجاهدین و نقد گذشته و حال آنها نوشته می‌شود و معلوم نیست که حاکم و شکنجه گر ملت ایران در طی چهل سال اخیر چه کسی بوده است. اینانی که با قلم آخته و زهرآگین با حقد و کین بر مجاهدین حمله ورند، آیا در این معرکه در جانب ملت ایران و ارتش گرسنگان و دختران و زنان شجاع این میهن‌اند یا امداد رسان ولایت فقیه

آیا کسانی که در فضای مجازی چنین با مجاهدین و رزم آوران آزادی رفتار می‌کنند، نسبتی هم با آنان که در فضای واقعی هزاران را بر دار کرده‌اند دارند یا خیر؟

طبعاً عده‌ای که خود را موظف به روشنگری در باب مجاهدین دیده‌اند ، اگر وظیفه را حکم ولایت فقیه و دستگاه بدنام اطلاعات آن و سفارت‌های جاسوسیشان در کشورهای اروپایی و آن را تلاشی برای خزیدن زیر عبای ملأ و برای بدست آوردن سهمی از پول‌های طیب و طاهر هم ندانیم ، باز هم در نبرد ملت ایران با نظام ولایت فقیه اینان عقب افتاده‌ها و لمپن هایی هستند که جز به فکر خود و سود و زیانشان نمی‌باشند و برای ملت ایران نه یار شاطر که بار خاطرند. ولی باز هم به همین اشخاص توصیه اینست : که بر سر قبری که گریه و ضحه می‌کنید مرده‌ای نیست این مقبره یابوی لنگ نظام ولایت فقیه است که ملت ایران به زودی آنرا به گور می‌سپارد.

مصطفی یار احمدی

۵ فوریه ۲۰۱۸

۱۶/ بهمن / ۱۳۹۶

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *