پیمان هلسینکی امضا شد

index(1)

۱ اوت ۱۹۷۵- ۱۰مرداد۱۳۵۴ :

روز اول اوت سال۱۹۷۵ قطعنامه‌‌‌‌‌‌‌کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در هلسینکی (شهر بندری فنلاند) با شرکت سران ۳۵ کشور، از‌جمله آمریکا و شوروی امضا شد. هدف این مصوبه ایجاد روابط بهتر و نزدیکتر در تمام زمینه‌ها بین کشورهای شرکت کننده و تلاش برای تبدیل تنش زدایی به‌فرایندی پیوسته بود. پیمان هلسینکی یکی از مهمترین پیمانهای بلوک شرق و غرب تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق بود که اهمیت خلع سلاح، امنیت و صلح در اروپا را مورد تأکید قرارداد و برای کشورها حق تعیین سرنوشت قائل شده بود

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *