کشف آثار وجود -ضدماده- در سوئیس

 ضدماده.

کشف آثار وجود -ضدماده- در سوئیس

آژانس ایران خبر: ۹۵/۱۰/۵
دانشمندان در عظیم‌ترین آزمایشگاه فیزیک ذره‌یی جهان مستقر در سوئیس، موفق شدند برای نخستین بار اثری از وجود «ضدماده» را مشاهده کنند.
به گفته دانشمندان این آزمایشگاه، اکنون آنها می‌توانند ضدماده را در طیف نوری اندازه‌گیری کنند. و این رویایی است که به حقیقت پیوسته است و ما در بیست سال گذشته منتظر چنین دستاوردی بودیم.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *