کشف بزرگترین ابرسیاهچاله رانده شده

Discover-the-largest-black-hole-in-the-world

محققان یک ابرسیاهچاله کشف کردند که حجم آن ۸۰۰ میلیون برابر خورشید است و ۶۹۰ میلیون سال پس از خلق جهان به وجود آمده است.

 ستاره شناسان یک ابرسیاهچاله کشف کرده اند که قدمت آن به ۶۹۰ میلیون سال بعد از خلق جهان می رسد.

جالب آنکه این بزرگترین سیاهچاله رانده شده ای است که دانشمندان تا به حال رصد کرده اند زیرا براساس تخمین کارشناسان یک میلیارد برابر خورشید وزن دارد.

طبق محاسبات محققان ناسا نیروی لازم برای حرکت دادن این سیاهچاله(از خانه خود در مرکز کهکشان) معادل انرژی انفجار ۱۰۰ ابرنو اختر نیاز است. به عقیده دانشمندان تنها توضیح منطقی این رویداد وجود امواج گرانشی بسیار عظیمی است که از ادغام دو سیاهچاله بزرگ در مرکز کهکشان میزبان به وجود می آید.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *