کشف جای پای بزرگترین دایناسور جهان

The-worlds-largest-dinosaur-footprints-discovered

باستان شناسان در شمال غرب استرالیا جای پای بزرگترین دایناسور ثبت شده در جهان تاکنون را کشف کردند. این جای پا در کنار ساحل دریا بر روی صخرها پیدا شده است. قدمت این جای پا که ۱۷۵ سانتیمتر طول دارد و به اندازه قد یک انسان است به ۱۴۰ میلیون سال قبل می‌رسد. باستان شناسان می‌گویند که اگر ما در چنین دورانی در گذشته زندگی می‌کردیم شاهد هزاران دایناسور غول آسا می‌بودیم که کنار ساحل میچرخیدند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *