کشف درخشانترین و دورترین ستاره از زمین + فیلم

کشف ستاره جدید

درخشانترین و دورترین ستاره از زمین که تاکنون مشاهده شده توسط تلسکوپ هابل کشف شد.

این ستاره در فاصله ۹میلیارد سال نوری از زمین قرار دارد اندازه این ستاره دست‌کم سه برابر خورشید تخمین زده شده است. این ستاره ایکاروس (Icarus) نامگذاری شده است.

کشف ستاره‌ای در فاصله ۹میلیارد سال نوری از کهکشان راه شیری، حاکی از پیشرفت عظیم انسان، در پهنه‌های ستاره شنانی و مشاهده آنسوی کهکشانهاست.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *