کودکان و نوجوانان بلوچ شعار مرگ بر روحانی سردادند + فیلم

شعار مرگ بر روحانی توسط کودکان زاهدان

شعار مرگ بر روحانی توسط کودکان زاهدان

روز دو‌شنبه ۲بهمن‌ماه ۹۶ کلیپی روی شبکه‌های اجتماعی قرار داده شده است که نشان می‌دهد تعدادی کودک و نوجوان بلوچ شعار «مرگ بر روحانی» سرمی‌دهند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *