گرامی باد خاطره شهید راه آزادی، روزنامه‌نگار و شاعر آزاده کریمپور شیرازی

20110113 051737--

کریمپور شیرازی پس از کودتای ننگین ۲۸مرداد، به زندگی مخفی روی آورد. اما در مهرماه همان‌سال دستگیر و روانه شکنجه‌گاه گردید. مزدوران دربار بخاطر پایداری او بر مواضع آزادیخواهانه‌اش در غروب ۲۳اسفند، بر بدن مجروح او در زندان نفت ریختند و در مقابل چشمان جمعی از درباریان، منجمله اشرف پهلوی، خواهر تبهکار شاه، او را به آتش کشیدند. روزنامه‌نگار و شاعر آزاده و مبارز، در آتش زبان و قلم آگاهی‌بخش خود سوخت و روز بعد در بیمارستان به شهادت رسید.

کریمپور شیرازی، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های نهضت ملی ایران بود که با قلم روشنگر و متعهد خود دشمنان داخلی و خارجی و در رأس همه، دربار شاه را افشا می‌کرد. کریمپور از همان ابتدای انتشار «شورش» آمادگی خود را برای جانبازی در راهی که در آن گام نهاده بود، اعلام کرد و نوشت:

”…من جداً مصمم هستم که این مبارزه سرسخت و آشتی‌ناپذیر را تا سرحد مرگ شرافتمندانه و سرخ که ایده‌آل و آرزوی دیرین من است دنبال کنم…چون من کاملا در طى انتشار این سه شماره شورش، خطر را پیش بینى و احساس مىکنم و ناچار در مقدمه، شهادتین خود را ادا کرده ام”.

کریمپور به‌رغم این‌که بارها زیر فشار دربار شاه قرار گرفت تا تن به تسلیم بدهد، مقاومت کرد و از آرمان آزادیخواهی ملت ایران کوتاه نیامد.

 او نیز همچون دکتر فاطمی از یاران محمد مسعود (روزنامه‌نگار دلیر که به شهادت رسید) بود. گفتنی است که وی به حدی شیفتۀ دکتر مصدق بود که حتی یک بار برای دفاع از دکتر مصدق، خود را از بالکن مجلس به پائین و در بین نمایندگان پرتاب کرده بود. وی در عین حال که تطمیعهای دربار را رد کرده و به تهدیدها هم بی‌اعتنا بود و همواره به آرمان خود پایبند مانده بود، در پاسخ تهدید به مرگ نوشته بود:

« قسم یاد می­کنم که من روزی آسوده خاطر خواهم شد که در راه حق و حقیقت، و در راه شرافت و آزادگی، در راه ملت محبوب و وطن عزیز، مثل هر مرد زنده و پایبند به اصول و شرافت، مردانه جان دهم. آری از مرگ زرد و سیه بیزارم و طالب و بیقرار مرگ شرافتمندانۀ سرخ محبوبم …». 

 20110113054512

 

او در وصف شهدای سی تیر این شعر را گفته بود که به حق باید آنرا در باره خود او خواند:

نازم آن غیرت و آن همت و آن عزم بلند                که جز ایران بدم مرگ نگفتی سخنی

ای به خون خفته شهیدان به شما باد سلام        ای کفن پوش عزیزان ، به شما باد سلام

یاد این روزنامه‌نگارو شاعر متعهد و آزاده، همواره درخاطره تمامی آزادیخواهان، جاودانه خواهد بود.

20110113054512

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *