گیسو شاکری – کی میگه international women’s day-Gissoo Shakeri

گیسو شاکری مراسم8مارس2016- پاریس2 - 222

international women’s day 2016 – Paris
ترانه ” کی میگه

آهنگساز و تنظیم کننده : محمد شمس

8مارس  8مارس 8مارس

کی میگه تو این زمونه آتیش حادثه سرده
کوچه آماده جنگه چشم براه صد تفنگه

کی میگه شعله فریاد مرده تو حنجره باد
ما زنان تا زنده هستیم روز خوش نداره بیداد

هم نبرد من بیا پرده شب را بدریم
فصل ویرانی این خاکو به پایان ببریم

کوچه تشنه ی عبوره خسته از این شب کوره
تشنه ی چشم امید و مشت های پر غروره
بیا ای رفیق و ای یار ای توهمنبرد بیدار
مشق زن مشق قیامه بنویسیم روی دیوار
هم نبرد من بیا پرده شب را بدریم
فصل ویرانی این خاکو به پایان ببریم

وقتی حرمت قلم ها می شکنه زیر قدم ها
پرپرواز قناری میشه زندانی غم هــــــــــــــا
وقتی ممنوعه سرودن برای حق تو و من
درس اولت همیشه درس آزادی ای زن
هم نبرد من بیا پرده شب را بدریم
فصل ویرانی این خاکو به پایان ببریم

شعر: ا.م.ا

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *