یزدان حاج حمزه: بارمالی نظامی – امنیتی رژیم روی بودجه ۹۶ و تناقض‌های آن؟

index

رییس مجلس رژیم ولایت‌فقیه، روز ۲۶ اسفند ۹۵، تغییراتی را که این مجلس در لایحه بودجه سال ۹۶ داده، زیر عنوان «قانون بودجه سال ۹۶» به قوه مجریه رژیم ابلاغ کرد. مطابق «ماده‌واحده» این قانون قرار است دولت و شرکت‌های دولتی بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت زیر عنوان «بودجه کل کشور» بالغ‌بر هزاروصدوپنجاه ودومیلیون میلیارد تومان (۱۱۵۲میلیون میلیارد) دخل و خرج داشته باشند (نزدیک به ۷۷ درصد ارزش تولید ملی ایران). در این بودجه‌بندی پیش‌بینی شده دولت زیر عنوان «بودجه عمومی»، بالغ‌بر سیصدونودوهشت ممیزهشت هزار میلیارد تومان (۳۹۸٫۸ هزار میلیارد تومان) دخل و خرج غیرانتفاعی داشته باشد.

بودجه صرفا صورت حساب دخل و خرج سالانه دولت و مؤسسات دولتی نیست. بلکه ابزار مالی است در دست دولت برای تنظیم اقتصاد کلان کشور که محمل معیشت حال و آینده جامعه ایران است. در بودجه‌بندی رژیم ایران برای سیستم بانکی دولتی ایران نیز تکالیف مالی تعیین می‌شود. ازاین‌روی این بودجه‌بندی علاوه بر اینکه ابزار مدیریت مالی اقتصاد کلان کشور است خواه ناخواه روی ابزار مدیریت پولی و بانکی اقتصاد نیز تأثیر می‌گذارد. در ضمن آنچه رژیم زیر عنوان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی اجتماعی مدعی می‌شود اگر واقعی باشد باید در بودجه‌بندی سالانه متبلور شود. بدین ترتیب که منابع مالی عمومی با نگاه صرفا اقتصادی از طریق بودجه‌بندی به صورتی بهینه و کارشناسانه در راستای توسعه اقتصادی هزینه شود و نه با نگاه امنیتی برای حفظ نظام ولایت‌فقیه!، آنچنانکه قوه مجریه و مقننه رژیم به بودجه‌بندی می‌نگرند.

-فضای سیاسی حاکم و سهم نیروهای مسلح از بودجه ۹۶

بودجه‌بندی سال ۹۶ در فضای سیاسی ویژه‌ای صورت گرفته است. این بودجه در راستای استمرار سیاست تجاوزات برون‌مرزی و تروریسم منطقه‌ای و سیاست سرکوبگرانه داخلی رژیم تدوین شده و دولت و مجلس، به هوای پاسخگویی به واکنش خارجی و داخلی به این سیاست، بارمالی بسیار سنگینی را بر دوش اقتصاد کشور گذاشته‌اند. جهت اطلاع، اقلام عمده هزینه‌های نظامی امنیتی رژیم در سال ۹۶ (اقلام بیش از هزار میلیارد تومان) در زیر آورده شده است:

 • کد دستگاه در جدول شماره ۷ عنوان هزینه مبلغ سال ۹۶ مصوب سال ۹۵
 • ۱۱۱۱۲۰ سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (حقوق) ۱۸ هزارو ۵۴۹ میلیارد تومان ۱۷ هزارو ۵۸ میلیارد تومان
 • ۱۱۱۳۰۰ ستاد مشترک سپاه پاسداران (بودجه عملیات) ۲۳ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان ۱۱ هزارو ۸۲۴ میلیارد تومان
 • ۱۰۶۰۰۰ نیروی انتظامی (عملیات وخرید) …………………. ۷ هرارو ۴۲۵ میلیارد تومان ۶هزارو ۲۳۳میلیارد تومان
 • ۱۱۱۲۰۰ ستاد مشترک ارتش (خرید وعملیات) ………… ۷ هرارو ۷۷۳ میلیارد تومان ۶ هزارو ۲۱۳ میلیارد تومان
 • ۱۱۱۱۰۰ وزارت دفاع وپشتیبانی (خرید و)…………………. ۴ هزارو ۲۶۶ میلیارد تومان ۳ هزارو ۷۸۷ میلیادر تومان
 • ۱۰۲۱۰۰ وزارت اطلاعات …………………………………… ۳ هزارو ۸۹۳ میلیارد تومان ۳ هزارو ۱۰۶ میلیارد تومان
 • ۱۱۱۴۰۰ ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح ………………… ۳ هزارو ۲۲۰ میلیارد تومان ۲ هزارو ۴۰۴ میلیارد تومان
 • ۱۱۱۳۱۲ سازمان بسیج ۲۰ میلیونی (بودجه عملیات) …………… ۱ هرارو ۱۵۵ میلیارد تومان یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان
 • جمع اقلام عمده هزینه‌های نظامی امنیتی پیشبینی شده دلایحه ربودجه. ۶۹ هزار ۷۲۶ میلیارد تومان

برخی از هزینه‌های نظامی-امنیتی اضافی که مجلس به لایحه دولت افزوده است:

پس از بررسی و تصویب لایحه بودجه در مجلس رژیم اقلام درآمد و هزینه‌های بودجه عمومی ۷٫۵ درصد و به‌تبع آن بودجه نیروهای مسلح وامنیتی رژیم افزایش یافت ازجمله مجلس برای افزایش نفرات نیروی انتظامی ۱۰۰ میلیارد تومان و برای سایر فصول ۲۹۰ میلیارد تومان به بودجه نظامی اضافه کرده است و اعتبار ۲۱۹۰ میلیارد تومانی را که دولت زیر عنوان «ارتقاء توان دفاعی» برای وزارت دفاع در لایحه آورده بود به ۲۷۰۶ میلیارد تومان افزایش داده است. مجلس رژیم مبلغ ۶۲۳۴ میلیارد تومان دیگر به مبالغی که در لایحه دولت برای هزینه‌های نظامی – امنیتی پیش‌بین شده بود افزوده است. محل تأمین این مبلغ اضافی در جدول شماره ۲۱ «قانون بودجه»، «استفاده از صندوق توسعه ملی و وجوه ارزی مستردشده از طرح دعاوی قراردادهای نظامی در مراجع بین‌المللی» عنوان شده است. (مطابق جدول فوق‌الذکر، مجلس ۲۳۵۴ میلیارد تومان از این اضافه پرداخت به نیروهای مسلح را به سپاه پاسداران اختصاص داده است).

مقایسه بودجه نظامی امنیتی رژیم ولایت‌فقیه با بودجه نظامی آمریکا

 • برداشت نظامی امنیتی مندرج در بودجه دولت ازتولیدملی ایران (که رقم آن نزدیک به یک‌میلیون ۵۰۰ میلیارد تومان است) به حدود ۴٫۶۶ درصد می‌رسد (نزدیک به سهم بودجه دفاعی ابرقدرت آمریکا از تولید ملی این کشور)؛ اما با توجه به آنکه رژیم بخش مهم و نامشخصی از هزینه‌های نظامی امنیتی‌اش را از فعالیت‌های اقتصادی بی‌رقیب سپاه و بیت خامنه‌ای به دست می‌آورد به جرات می‌توان گفت که درصد برداشت نظامی امنیتی رژیم ایران از تولید ملی کشور بیش از درصد برداشت نظامی – امنیتی امریکا از تولید ملی آن کشور باآن‌همه ریخت‌وپاش‌های ابرقدرتی‌اش می‌باشد
 • مقایسه بودجه نظامی رژیم با بودجه دستگاه‌های خدماتی دولتی
 • بودجه بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومانی نظامی امنیتی رژیم نشان می‌دهد که دولت روحانی برای این امر ۲٫۲ برابر آموزش‌وپرورش و بیش از ۷ برابر بهداشت و درمان مایه گذاری می‌کند. اقلام بودجه این دو وزارتخانه خدماتی دولت درزیرآورده شده است:
 • کد دستگاه عنوان هزینه مبلغ هزینه پیش‌بینی شده درسال ۹۶
 • ۱۲۷۵۰۰ وزارت آموزش‌وپرورش (با بیش از ۱۳ میلیون دانش آموزویک‌میلیون معلم) ۳۱ هزارو ۶۸۱ میلیاردتومان
 • ۱۲۹۰۰۰ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ۹ هزارو ۹۴۰ میلیارد تومان

ب–برخی ازتناقض‌های اقتصادی تحمیل بارمالی نظامی بربودجه

 تداوم رکود اقتصادی – بخش عمده بار مالی نظامی فوق‌الذکر که به بودجه تحمیل شده نظیر بودجه سپاه و بسیج و بخش عمده بودجه نیروی انتظامی غیرضروری و قابل اجتناب است. ادامه روند فزاینده این بارمالی درواقع اتلاف فزاینده پشتوانه مادی توسعه اقتصاد کشوراست. علاوه بر مبلغ کمی این اتلاف بزرگ، بایستی یادآور شد نفس وجود ارگانی مثل سپاه و یکه‌تازی رانت خوارانه اش در عرصه اقتصاد ایران به لحاظ کیفی اثر تخریبی شدید بر اقتصاد کشور دارد. این خسارت بزرگ در شرایطی به اقتصاد کشور وارد می‌شود که کشور در رکودی فلج‌کننده غوطه‌ور و لنگ مایه گذاری مادی است. (برخلاف ادعاهای دولت روحانی اقتصاد کشور همچنان در شرایط رکود قرار دارد اگر نرخ رشد ناشی از افزایش عواید فروش نفت را که نمی‌توان آن را درآمد تلقی کرد، کنار بگذاریم می‌بینیم بعد از اجرای برجام نیز نرخ رشد اقتصاد نزدیک به صفر است. به گزارش بانک مرکزی نرخ رشد تولید ملی منهای نفت طی ۶ ماه اول سال ۹۵ کمتر از ۰٫۹ درصد بوده است).

افزایش بدهکاری مخرّب دولت – قوه مجریه رژیم در حالی به سمت افزایش بارمالی نظامی امنیتی در بودجه ۹۶ رفته است که بنا برآخرین رقمی که وزارت دارایی در اول اسفند ۹۵ داده، بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۵۰ درصد تولید ملی ایران) بدهی بالا آورده که ازکسری بودجه سالهای پیش ناشی شده است. این بدهکاری هنگفت دولت در شرایط فعلی چشم‌انداز تسویه و تأدیه ندارد و فعالیت منطقی طلبکاران به‌خصوص سیستم بانکی طلبکار از دولت، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های بیمه طلبکار و پیمانکاران طلبکار از دولت را مختل کرده است. انتشار و واگذاری انواع اوراق بهادار نظیر «اسناد خزانه اسلامی» که در بودجه ۹۶ برای پرداخت به برخی طلبکاران دولت و نوعی مقابله صوری با کسر بودجه پیش‌بینی شده، درواقع شگردی مخرّب و غیرمسؤلانه است برای به تعویق انداختن پرداخت این بدهی‌های دولت و بهره‌ای که بابت این تعویق به خریدار باید بدهند قوزی است بالای قوز بدهی سنگین ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی کنونی دولت که برحجم این بدهی می‌افزاید.

آنچه در بالا ازنظرگذشت، گوشه‌ای از بودجه‌بندی و عملکرد مالی ضد ملی و ضد اقتصادی دولت و مجلس رژیم ولایت‌فقیه است که اقتصاد کشور یعنی محمل حیات مادی جامعه ایران را در بحرانی فاجعه‌بار فروبرده است. این بحران ریشه در ذات و ماهیت سیاسی ضد تاریخی و ضد بشری این رژیم دارد. برای خروج از این بحران هیچ راهی جز ریشه‌کنی سیاسی آن و سرنگون کردن این رژیم پیش روی جامعه ایران نیست.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *