یونان، جمهوری شد

 یونان

۸دسامبر۱۹۷۴ – ۱۷آذر۱۳۵۳:
در آوریل ۱۹۶۷ در حالیکه یونان غرق در بحرانهای سیاسی بود، یک کودتای نظامی به این وضعیت خاتمه داد . این کودتا که به کودتای سرهنگان معروف شد موجب گردید تا قدرت به دست نظامیان بیفتد . رهبری کودتا را سرهنگ ژرژپاپا دوپولوس برعهده داشت که با عنوان نخست‌وزیر ، قدرت را به دست گرفت.
پاپا دوپولوس در سال ۱۹۷۳ با اعلام انقراض حکومت سلطنتی دریونان ، مقام ریاست جمهوری را دردست گرفت. و به دیکتاتوری ادامه داد .ولی در همان سال بر اثر یک کودتای نظامی ، به حکومتش پایان داده شد و ژنرال فائدون گیزیکیس به عنوان رئیس جمهور ، و یوآنیدس به عنوان نخست‌وزیر به قدرت رسیدند .
در سال ۱۹۷۴میلادی ، سرانجام هفت سال حکومت نظامیان در یونان پایان یافت و کارامانلیس به نخست‌وزیری برگزیده شد و گیزیکیس همچنان در ریاست جمهوری باقی ماند.
روز هشتم دسامبر سال ۱۹۷۴ به دنبال برگزاری یک همه پرسی ، انقراض کامل حکومت سلطنتی اعلام شد .

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *