۲۲ اثر تاریخی ایران که “میراث بشریت” شناخته شده‌اند

22-Iranian-

سازمان جهانی یونسکو به تازگی شهر یزد را به عنوان میراث جهانی به ثبت رساند. ایران تا بدین‌جا ۲۲ اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو دارد. در این گالری عکس با میراثی که ایرانیان برای جهان به جای گذاشته‌اند، آشنا شوید.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *