۲۴بهمن روز درگذشت فروغ فرخزاد شاعر نامدار معاصر ایران

فروغ فرخزاد

 
آرزوی فروغ از زبان خودش:
 
آرزوی من آزادی زنان ایران و تساوی حقوق آن‌ها با مردان است… من به رنج‌هایی که خواهرانم در این مملکت در اثر بی‌عدالتی مردان می‌برند، کاملاً واقف هستم و نیمی از هنرم را برای تجسم دردها و آلام آن‌ها به کار می‌برم. آرزوی من ایجاد یک محیط مساعد برای فعالیت‌های علمی هنری و اجتماعی زنان است.
ﺷﻌﺮ ﯼ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﻍ ﻓﺮﺧﺰﺍﺩ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﮔﺮﻡ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ! ﭘﺪﺭﻡ ! ﮐﻠﻪ ﯼ ﺻﺒﺢ ﺍﺳﺖ ! ﺑﺮﻭ ! ﺩﺍﺩ ﻧﺰﻥ ! ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻡ , ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﯾاد نزن

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *