۱اسفند ۱۳۷۴ – ۲۰فوریه: ترور زهرا رجبی شهید بزرگ دفاع از حقوق پناهندگان

زهرا رجبی

زهرا رجبی شهید بزرگ دفاع از حقوق پناهندگان
روز اول اسفند سال ۱۳۷۴ زهرا رجبی از اعضای شورای رهبری سازمان مجاهدین خلق و عضو شورای ملی مقاومت ایران توسط دیپلومات-تروریستهای رژیم آخوندی در ترکیه به‌شهادت رسید.
 
زهرا رجبی به‌عنوان یکی از مسئولان دفاتر رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، در بهمن‌ماه ۱۳۷۴در رأس هیأتی جهت رسیدگی به وضعیت ناگوار پناهندگان ایرانی به ترکیه عزیمت کرد. آخوندهای جنایتکار که از حضور او در ترکیه مطلع شده بودند، فرصت را برای ترور او مغتنم شمردند و روز اول اسفند ۱۳۷۴ با حمله به محل اقامت او، این شیرزن قهرمان و یکی از همراهانش، مجاهد خلق علی مرادی را به‌شهادت رساندند.
 
زهرا رجبی در سال ۱۳۳۶ در تهران متولد شده بود و از دانشجویان فعال دانشگاه ملی ایران در مبارزات ضدسلطنتی بود. وی از برجسته‌ترین زنان پیشتاز مجاهد خلق و از یاران نزدیک رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، مریم رجوی بود و مسؤلیتهای مهمی را در کشورهای مختلف برعهده داشت.
 
بر اثر افشاگریهای مقاومت، یکی از قاتلان وی در ترکیه دستگیر و بقیه نیز شناخته شدند.
 
دادگاه استانبول یکی از عوامل جنایتکار وزارت اطلاعات رژیم آخوندی را به‌جرم شرکت در ترور زهرا رجبی و علی مرادی، محاکمه و به ۳۳سال و ۴ماه حبس محکوم کرد و معاون کنسولی رژیم آخوندی و ۳کارمند دیگر سفارت رژیم خمینی نیز به‌عنوان عنصر نامطلوب از ترکیه اخراج شدند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *