۲بهمن ۱۳۲۴ – ۲۲ ژانویه: تشکیل حکومت خودمختار کردستان ایران به رهبری قاضی‌محمد

  1. kz-kz

دوم بهمن‌ماه سال ۱۳۲۴ حکومت خودمختار کردستان ایران به رهبری قاضی‌محمد اعلام موجودیت کرد.

 در اواخر جنگ دوم جهانی و اوائل حکومت شاه، مردم کردستان ایران، مبارزات آزادیخواهانه خود را در ابعاد گسترده‌تری آغاز کردند. در این سالها جمعیتِ تجدید حیات کرد با نقش تعیین‌کننده قاضی‌محمد، با استفاده از استقبال وسیع مردم به یک حزب علنی تبدیل گردید و طی بیانیه‌یی خواسته‌های خود را اعلام کرد.

خواسته‌ها شامل موارد زیر بود:

 

 –خودمختاری برای کردستان در چارچوب دولت ایران

 -رسمیت یافتن زبان کردی

 -انتخاب یک شورای محلی 

– بهبودی وضعیت اقتصادی- اجتماعی کردستان.

 

 اما حکومت فاسد مرکزی در مقابل جنبش حق‌طلبانه کردستان تلاش کرد با مارک تجزیه‌طلبی، آن را بدنام ساخته و مانع از پیوند آن با جنبش تمامی ایران گردد. به‌‌رغم این توطئه‌چینیها، در بهمن ۱۳۲۴ قاضی محمد با استفاده از ضعف دولت مرکزی، خودمختاری کردستان را اعلام کرد. قاضی محمد تلاش کرد که در مذاکره با دولت قوام‌السلطنه، جمهوری خودمختار مهاباد را قانونی کند، اما نتیجه‌یی نگرفت. سرانجام رژیم دست‌نشانده شاه در بهار سال ۱۳۲۶ شهر مهاباد را تسخیر و سرانِ جنبش را که حدود ۳۰ نفر بودند، دستگیر کرد و روز دهم فروردین آنان را در میدان شهر مهاباد به دار آویخته و به شهادت رساند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *