۷بهمن ۱۳۵۷ – ۲۸ ژانویه: وقایع‌نگار انقلاب ضدسلطنتی

an-an1

۷بهمن ۱۳۵۷

خون شهیدان روز ۶بهمن(دیروز), درخت قیام را آبیاری می‌کند. امروز میلیونها نفر به‌جای  راهپیمایی، رژه رفتند. تظاهرات تهران و شهرستانها چهره‌ی مبارزه‌جویانه داشت.

تا همین لحظه که ساعت ۷ بعد از ظهر است، صدای شلیک از هر گوشه‌ی رشت به‌گوش می‌رسد. درحالیکه مردم به خیابانها آمده و فریاد آزادی سرمی‌دادند, نیروهای سرکوبگر اقدام  به شلیک گاز اشک‌آور کردند. اما تظاهرات هر لحظه اوج می‌گرفت.


در این هنگام مزدوران دیکتاتوری اقدام به شلیک به سمت مردم نمودند. مردم با قطع درختان و آتش زدن لاستیک، راه را بر نیروهای سرکوبگر بستند. جوانان با پرتاب بمبهای دست‌ساز و کوکتل‌مولوتوف به مقابله برخاستند. تا همین لحظه ۶۰ تن مجروح شده و جوان ۲۰ ساله‌یی به‌نام حمید ابراهیم‌نژاد به شهادت رسید.

 

 اما خون شهیدان در شریان ملتی شکست‌ناپذیر جوشان‌تر از گذشته جریان پیدا می‌کند. از تمامی شهرهای به‌پاخاسته، امروز این شعارها به گوش میرسد:

 ”مجاهد مجاهد فدای راه خلق است, مسلسل مسلسل جواب ضد خلق است”

”تنها ره رهایی جنگ مسلحانه”

”سرباز برادر ماست، ارتش دشمن ماست”

 ”ارتش خلقی به‌پا می‌کنیم, میهن خود را رها می‌کنیم

 

 روی پارچه‌نوشته‌هایی که مردم در تظاهرات شهرها حمل می‌کردند از جمله نوشته بود:”در پهن‌دشت انقلاب ایران، از خون پاک شهیدان، چه گلها که شکفتند. از خون فدایی، گل‌سرخ؛ از خون مجاهد، لاله.”

 

 دیکتاتوری که دیروز تظاهرات تهران و تبریز را به خاک خون کشید تا شاید قیام را فروبنشاند، جوابش را با ضربات پیاپی و قوی از تمامی شهرهای ایران دریافت می‌کند. تظاهرات و شعارهای مرگ برشاه در همه جا طنین‌انداز است. زنجان، برازجان، کازرون، لنگرود، فسا، نکا، بندرعباس، آستانه اشرفیه و شهرهای دیگر ‌ایران، به‌پاخاسته‌اند

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *