آنان که زنده اند

آنان که زنده اند

۱۸امین و آخرین قسمت یادنامه شهیدان کهکشان اشرف شهیدان قهرمان مجاهد خلق میترا باقرزاده- سعید اخوان هاشمی

شهیدان قهرمان مجاهد خلق میترا باقرزاده- سعید اخوان هاشمی در دومین سالگرد شهیدان کهکشان اشرف یاد این عزیزان را گرامی می داریم و بر پیمودن.....
مهر ۶, ۱۳۹۴

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲ شهیدان قهرمان مجاهد فریبرز شیخ الاسلامی – ابراهیم اسدی- غلامعباس گرمابی

شهیدان قهرمان مجاهد خلق فریبرز شیخ الاسلامی - ابراهیم اسدی- غلامعباس گرمابی در دومین سالگرد شهیدان کهکشان اشرف یاد این عزیزان را گرامی می داریم و.....
شهریور ۲۵, ۱۳۹۴

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲ شهیدان قهرمان مجاهد خلق علیرضا پورمحمد- علیرضا خوشنویس- علی اصغر مکانیک

شهیدان قهرمان مجاهد خلق علیرضا پورمحمد- علیرضا خوشنویس- علی اصغر مکانیک در دومین سالگرد شهیدان کهکشان اشرف یاد این عزیزان را گرامی می داریم و بر.....
شهریور ۱۷, ۱۳۹۴

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲ شهیدان قهرمان مجاهد خلق کوروش سعیدی- قباد سعیدپور- شاهرخ اوحدی

شهیدان قهرمان مجاهد خلق کوروش سعیدی- قباد سعیدپور- شاهرخ اوحدی در دومین سالگرد شهیدان کهکشان اشرف یاد این عزیزان را گرامی می داریم و بر.....
شهریور ۱۶, ۱۳۹۴

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲ شهیدان قهرمان مجاهد خلق اصغر قدیری- حمید باطبی- میرحسین مدنی

شهیدان قهرمان مجاهد خلق اصغر قدیری- حمید باطبی- میرحسین مدنی در دومین سالگرد شهیدان کهکشان اشرف یاد این عزیزان را گرامی می داریم و بر.....
شهریور ۱۳, ۱۳۹۴

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲ شهیدان قهرمان مجاهد خلق محمد گرجی- علی فیضی شبانگاهی- نبی الله سیف

شهیدان قهرمان مجاهد خلق محمد گرجی- علی فیض شبانگاهی- نبی سیف در دومین سالگرد شهیدان کهکشان اشرف یاد این عزیزان را گرامی می داریم و بر.....
شهریور ۱۲, ۱۳۹۴

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲ شهیدان قهرمان مجاهد خلق مهدی(بهروز) فتح الله نژاد- احمد بوستانی- محمدرضا(احمد) وشاق

شهیدان قهرمان مجاهد خلق مهدی(بهروز) فتح الله نژاد- احمد بوستانی- محمدرضا(احمد) وشاق در دومین سالگرد شهیدان کهکشان اشرف یاد این عزیزان را گرامی می داریم.....
شهریور ۱۱, ۱۳۹۴

با یاد زهره و گیتی- یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲ مجاهد شهید قهرمان زهره قائمی از همردیفان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران و گیتی گیوه چینیان زاده از اعضای ارشد.....
شهریور ۱۰, ۱۳۹۴

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲ شهیدان قهرمان مجاهد خلق ژیلا طلوع- فاطمه کامیاب شریفی- مریم حسینی

شهیدان قهرمان مجاهد خلق ژیلا طلوع- فاطمه کامیاب شریفی- مریم حسینی در دومین سالگرد شهیدان کهکشان اشرف یاد این عزیزان را گرامی می داریم و.....
شهریور ۹, ۱۳۹۴

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲ شهیدان قهرمان مجاهد خلق محمدعلی محمودی- سیدعلی اصغر عمادی چاشمی- ابوالقاسم رضوانی

شهیدان قهرمان مجاهد خلق محمدعلی محمودی- سیدعلی اصغر عمادی چاشمی- ابوالقاسم رضوانی در دومین سالگرد شهیدان کهکشان اشرف یاد این عزیزان را گرامی می داریم.....
شهریور ۸, ۱۳۹۴