آنان که زنده اند

آنان که زنده اند

با یاد زهره و گیتی- یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲ مجاهد شهید قهرمان زهره قائمی از همردیفان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران و گیتی گیوه چینیان زاده از اعضای ارشد.....
شهریور ۱۰, ۱۳۹۴

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲ شهیدان قهرمان مجاهد خلق ژیلا طلوع- فاطمه کامیاب شریفی- مریم حسینی

شهیدان قهرمان مجاهد خلق ژیلا طلوع- فاطمه کامیاب شریفی- مریم حسینی در دومین سالگرد شهیدان کهکشان اشرف یاد این عزیزان را گرامی می داریم و.....
شهریور ۹, ۱۳۹۴

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲ شهیدان قهرمان مجاهد خلق محمدعلی محمودی- سیدعلی اصغر عمادی چاشمی- ابوالقاسم رضوانی

شهیدان قهرمان مجاهد خلق محمدعلی محمودی- سیدعلی اصغر عمادی چاشمی- ابوالقاسم رضوانی در دومین سالگرد شهیدان کهکشان اشرف یاد این عزیزان را گرامی می داریم.....
شهریور ۸, ۱۳۹۴

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲ شهیدان قهرمان مجاهد خلق حسین سلطانی بابوکانی- حسین مام رسولی- عبدالحلیم نارویی

شهیدان قهرمان مجاهد خلق حسین سلطانی بابوکانی- حسین مام رسولی- عبدالحلیم نارویی از ۵۲ شهید قتل عام۱۰شهریور۱۳۹۲ در اشرف در دومین سالگرد شهیدان کهکشان اشرف.....
شهریور ۶, ۱۳۹۴

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲ شهیدان قهرمان مجاهد خلق سیروس فتحی- ناصر کرمانیان- امیرحسین افضل نیا

شهیدان قهرمان مجاهد خلق سیروس فتحی مغانجوقی- ناصر کرمانیان- امیرحسین افضل نیا از ۵۲ شهید قتل عام۱۰شهریور۱۳۹۲ در اشرف در دومین سالگرد شهیدان کهکشان اشرف.....
شهریور ۴, ۱۳۹۴

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲- شهیدان قهرمان مجاهد خلق یاسر حاجیان- امیرمسعود نظری- ناصر حبشی

شهیدان قهرمان مجاهد خلق یاسر حاجیان- ناصر حبشی- امیرمسعود نظری از ۵۲ شهید قتل عام۱۰شهریور۱۳۹۲ در اشرف در دومین سالگرد شهیدان کهکشان اشرف یاد این.....
شهریور ۳, ۱۳۹۴

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲- شهیدان قهرمان مجاهد خلق حسن غلامپور، حسن جباری، رحمان منانی

شهیدان قهرمان مجاهد خلق حسن غلامپور- حسن  جباری- رحمان منانی از ۵۲ شهید قتل عام۱۰شهریور۱۳۹۲ در اشرف در سومین سالگرد شهیدان کهکشان اشرف یاد این.....
شهریور ۱, ۱۳۹۴

پروانه ای که تسلیم نشد- در سوگ هادی تعالی- کاظم مصطفوی

این پروانه را نکشید! برای هادی تعالی، پروانه ای که می سوخت و نمی توانستیم برایش کاری کنیم جز آن که در انتظار معجزه ای.....
مرداد ۳۱, ۱۳۹۴

ژالـه‌یی بر گل سرخ- مجاهد صدیق اشرفی محسن انصاری- نسیم هامون

مجاهد صدیق اشرفی محسن انصاری با تاریکی میان درختان، به پیچ راه رسیدم. روی دشت، همه‌جا پرسه‌ی سیاهه‌های شب بود. شاخه‌های سر راه، نورها را.....
مرداد ۲۹, ۱۳۹۴

۴برادر، ۴گرد رزم آور از خطه کرمانشاه، مجاهدین شهید نریمان، حمید، حیدر و اصغر سنجابی

عاشقان چون به هوش باز آیند           پیش معشوق در نماز آیند پیش شمع رخش چو پروانه                سر ببازند و سرفراز آیند سالها گذشته است،.....
مرداد ۲۴, ۱۳۹۴