آنان که زنده اند

آنان که زنده اند

یادی از قهرمان لاهیجان شهرام یاسری

مجاهد قهرمانی که روز دهم شهریور توسط آدمکشان مالکی در اشرف به شهادت رسید، فرزند خانواده ای زحمتکش از مردم لاهیجان بود. خانه ای که.....
مهر ۱۵, ۱۳۹۳

بیچاره شب پرستان تیغ به کف، هل هله زن با سلاله خورشید و با نسل ایمان چه خواهند کرد – مسعود رجوی

رژیم پس مانده و پا بگور آخوندی در یک اقدام غیر انسانی و جنایتکارانه دست به اعدام یک زندانی سیاسی دیگر به نام غلامرضا خسروی.....
خرداد ۱۵, ۱۳۹۳