آنان که زنده اند

آنان که زنده اند

درگذشت پهلوان اشرفی مجاهد خلق میر یعقوب ترابی

مجاهد خلق یعقوب ترابی، پهلوان اشرفی، از افسران ارشد ارتش آزادیبخش ملی و کادرهای ارزنده سازمان مجاهدین خلق ایران، پس از سه دهه پیکار آزادی،.....
آبان ۱۶, ۱۳۹۳

درگذشت خواهر مجاهد فریده ونایی در آلبانی

درگذشت خواهر مجاهد فریده ونایی در آلبانی پس از عمل سنگین جراحی ، بیست و دومین شهید محاصره ضدانسانی پزشکی در اشرف و لیبرتی مجاهد صدیق.....
آبان ۱۵, ۱۳۹۳

یادی از قهرمان لاهیجان شهرام یاسری

مجاهد قهرمانی که روز دهم شهریور توسط آدمکشان مالکی در اشرف به شهادت رسید، فرزند خانواده ای زحمتکش از مردم لاهیجان بود. خانه ای که.....
مهر ۱۵, ۱۳۹۳

بیچاره شب پرستان تیغ به کف، هل هله زن با سلاله خورشید و با نسل ایمان چه خواهند کرد – مسعود رجوی

رژیم پس مانده و پا بگور آخوندی در یک اقدام غیر انسانی و جنایتکارانه دست به اعدام یک زندانی سیاسی دیگر به نام غلامرضا خسروی.....
خرداد ۱۵, ۱۳۹۳