آنان که زنده اند

آنان که زنده اند

بیچاره شب پرستان تیغ به کف، هل هله زن با سلاله خورشید و با نسل ایمان چه خواهند کرد – مسعود رجوی

رژیم پس مانده و پا بگور آخوندی در یک اقدام غیر انسانی و جنایتکارانه دست به اعدام یک زندانی سیاسی دیگر به نام غلامرضا خسروی.....
خرداد ۱۵, ۱۳۹۳