آنان که زنده اند

آنان که زنده اند

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲ شهیدان قهرمان مجاهد خلق اصغر قدیری- حمید باطبی- میرحسین مدنی

شهیدان قهرمان مجاهد خلق اصغر قدیری- حمید باطبی- میرحسین مدنی در دومین سالگرد شهیدان کهکشان اشرف یاد این عزیزان را گرامی می داریم و بر.....
شهریور ۱۳, ۱۳۹۴

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲ شهیدان قهرمان مجاهد خلق محمد گرجی- علی فیضی شبانگاهی- نبی الله سیف

شهیدان قهرمان مجاهد خلق محمد گرجی- علی فیض شبانگاهی- نبی سیف در دومین سالگرد شهیدان کهکشان اشرف یاد این عزیزان را گرامی می داریم و بر.....
شهریور ۱۲, ۱۳۹۴

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲ شهیدان قهرمان مجاهد خلق مهدی(بهروز) فتح الله نژاد- احمد بوستانی- محمدرضا(احمد) وشاق

شهیدان قهرمان مجاهد خلق مهدی(بهروز) فتح الله نژاد- احمد بوستانی- محمدرضا(احمد) وشاق در دومین سالگرد شهیدان کهکشان اشرف یاد این عزیزان را گرامی می داریم.....
شهریور ۱۱, ۱۳۹۴

با یاد زهره و گیتی- یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲ مجاهد شهید قهرمان زهره قائمی از همردیفان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران و گیتی گیوه چینیان زاده از اعضای ارشد.....
شهریور ۱۰, ۱۳۹۴

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲ شهیدان قهرمان مجاهد خلق ژیلا طلوع- فاطمه کامیاب شریفی- مریم حسینی

شهیدان قهرمان مجاهد خلق ژیلا طلوع- فاطمه کامیاب شریفی- مریم حسینی در دومین سالگرد شهیدان کهکشان اشرف یاد این عزیزان را گرامی می داریم و.....
شهریور ۹, ۱۳۹۴

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲ شهیدان قهرمان مجاهد خلق محمدعلی محمودی- سیدعلی اصغر عمادی چاشمی- ابوالقاسم رضوانی

شهیدان قهرمان مجاهد خلق محمدعلی محمودی- سیدعلی اصغر عمادی چاشمی- ابوالقاسم رضوانی در دومین سالگرد شهیدان کهکشان اشرف یاد این عزیزان را گرامی می داریم.....
شهریور ۸, ۱۳۹۴

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲ شهیدان قهرمان مجاهد خلق حسین سلطانی بابوکانی- حسین مام رسولی- عبدالحلیم نارویی

شهیدان قهرمان مجاهد خلق حسین سلطانی بابوکانی- حسین مام رسولی- عبدالحلیم نارویی از ۵۲ شهید قتل عام۱۰شهریور۱۳۹۲ در اشرف در دومین سالگرد شهیدان کهکشان اشرف.....
شهریور ۶, ۱۳۹۴

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲ شهیدان قهرمان مجاهد خلق سیروس فتحی- ناصر کرمانیان- امیرحسین افضل نیا

شهیدان قهرمان مجاهد خلق سیروس فتحی مغانجوقی- ناصر کرمانیان- امیرحسین افضل نیا از ۵۲ شهید قتل عام۱۰شهریور۱۳۹۲ در اشرف در دومین سالگرد شهیدان کهکشان اشرف.....
شهریور ۴, ۱۳۹۴

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲- شهیدان قهرمان مجاهد خلق یاسر حاجیان- امیرمسعود نظری- ناصر حبشی

شهیدان قهرمان مجاهد خلق یاسر حاجیان- ناصر حبشی- امیرمسعود نظری از ۵۲ شهید قتل عام۱۰شهریور۱۳۹۲ در اشرف در دومین سالگرد شهیدان کهکشان اشرف یاد این.....
شهریور ۳, ۱۳۹۴

یادنامه شهیدان کهکشان اشرف۱۰شهریور۹۲- شهیدان قهرمان مجاهد خلق حسن غلامپور، حسن جباری، رحمان منانی

شهیدان قهرمان مجاهد خلق حسن غلامپور- حسن  جباری- رحمان منانی از ۵۲ شهید قتل عام۱۰شهریور۱۳۹۲ در اشرف در سومین سالگرد شهیدان کهکشان اشرف یاد این.....
شهریور ۱, ۱۳۹۴