رضا اولیا: تندیس ریحانه عزیز – ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام

رضا اولیا: تندیس ریحانه عزیز – ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام
علیه اعدام و زندان و شکنجه و علیه رژیم جنایتکار آخوندها مبارزه کنیم

You may also like...

1 Response

  1. هومن says:

    خیلی عالی است احسنت
    هومن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *