سالگر زنده یاد فرخی یزدی شاعر آزاده و آزادیخواه ایران

 بیست و پنجم مهر سالگر زنده یاد فرخی یزدی شاعرآزاده و آزادیخواه ایران که

به دست ایادی رضا شاه کشته شد

 

غزلی از فرخی یزدی در مورد آزادی

قسم به عزت و قدر و مقام آزادی
که روح‌بخش جهان است نام آزادی
به پیش اهل جهان محترم بُوَد آن‌کس
که داشت از دل و جان، احترام آزادی
چگونه پای گذاری به صِرف دعوت شیخ
به مسلکی که ندارد مرام آزادی
هزار بار بُوَد به ز صبح استبداد
برای دسته پابسته شام آزادی
به روزگار، قیامت به پا شود آن روز
کنند رنج‌بران چون قیام آزادی
اگر خدای به من فرصتی دهد یک روز
کِشم ز مرتجعین انتقام آزادی
ز بند بندگی خواجه کی شوی آزاد
چو «فرخی» نشوی گر غلام آزادی
🌹🌹🌹🌹 درود بر روان پاک این شاعر آزاده

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *