درگیری در کوت عبدالله اهواز و کشته شدن چندین پاسدار

درگیری در کوت عبدالله اهواز

بنا‌به خبرهای دریافتی از کوت عبدالله در اهواز؛ شنبه ۱۵ دیماه ۹۶ جوانان اهوازی و هموطنان لر این منطقه با یکدیگر متحد شده و در خیزش و قیام هستند.

آنها مورد حمله و هجوم نیروهای سرکوبگر رژیم و پاسداران قرار گرفته‌اند اما به دفاع از خود برخاسته و تا ساعت ۹ شب بوقت محلی؛ ۹تن از پاسداران را از پای درآورده‌اند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *